Odbiór mieszkania - kluczowy moment transakcji kupna nieruchomości

  • 20.04.2020, 12:00
  • Grupa Tipmedia
Odbiór mieszkania - kluczowy moment transakcji kupna nieruchomości
Nabywając nieruchomość od dewelopera bierzemy udział w cyklu spotkań. Każde z punktu widzenia prawidłowości transakcji jest dla nabywcy bardzo ważne. Wielu specjalistów wskazuje odbiór mieszkania, jako kluczowy element transakcji. Dlaczego tak uważają?

Zwykle przygoda z deweloperem zaczyna się od spotkania w biurze. Rozmowa przebiega w miłej atmosferze, podczas której ustalamy, jaki lokal lub dom nas interesuje. Moment decyzji to czas ma podsumowanie wszystkich ustaleń i przygotowanie umowy deweloperskiej. Warto dokładnie się z nią zapoznać, gdyż po spotkaniu u notariusza nabierze ona mocy prawnej. Jeżeli jakieś obietnice lub ustalenia nie zostały w niej zapisane to może być trudno je w przyszłości wyegzekwować. Ustalane są także kwestie płatności oraz termin zakończenia i odbioru nieruchomości. Ten ostatni element to praktycznie jedyny moment, aby znaleźć i wyegzekwować w zwykle prosty sposób usunięcie usterek.

Jak zadbać o swoje interesy?

Wydatkując zwykle znaczną kwotę na nieruchomość oczekujemy, że otrzymamy pełnowartościowy produkt. Zdarza się, że wady występują nawet u najlepszych i renomowanych deweloperów. W ustawie z 16.09.2011r. znajdują się niezbędne informacje opisujące zasady odbioru mieszkań deweloperskich.

W tym miejscu warto nadmienić, że umowa deweloperska w formie aktu notarialnego posiada wniosek do sądu o wpis naszego roszczenia względem nieruchomości, którą nabywamy. Oznacza to, że po wyjściu od notariusza nie można sprzedać tego samego lokalu innej osobie, gdyż będzie już o tym wzmianka w księdze wieczystej. Nie jest to jednak jeszcze wpis.

Podobnie sprawy mają się z płatnościami. Można ustalić terminy wpłat uzależnione od postępów budowy lub po prostu w ustalonych terminach. Ten drugi wariant jest lepszy dla dewelopera, gdyż nawet w wypadku opóźnień otrzyma on środki. Nasze przelewy trafiają na rachunek powierniczy i są uwalniane dopiero w momencie zakończenia konkretnego etapu budowy. Oznacza to, że w razie upadku dewelopera nasze środki, przynajmniej w części możemy uratować. Wskazane zapisy i prawa nabywcy zostały wypracowane na bazie wielu często przykrych doświadczeń. Jednak dzisiaj rynek deweloperski jest bezpieczniejszy niż 10-15 lat temu.

Odbiór nieruchomości

W końcu przychodzi ta chwila, gdy otrzymujemy telefon od dewelopera z zaproszeniem na odbiór mieszkania. Po zakończeniu tej rozmowy warto od razu skontaktować się z firmą zajmującą się odbiorami. Dlaczego? Otóż, gdy pierwszy raz widzimy swoje mieszkanie na żywo, towarzyszą temu emocje graniczące z euforią. To nieodpowiedni stan do szukania wad. Najczęściej skupiamy się na wizualizacjach dotyczących urządzenia przestrzeni. Dlatego warto poszukać specjalistów np. na Śląsku i zajrzeć na odbiór mieszkań Katowice.

Dobrze więc zaprosić na spotkanie inżyniera, który wyposażony w wiedzę dotyczącą obowiązujących przepisów i norm oraz specjalistyczny sprzęt stawi się w konkretnym apartamencie. Taka osoba wyszukuje i raportuje wszystkie wady oraz pilnuje, aby znalazły się w protokole odbioru. Dzięki nowoczesnym urządzeniom termicznym można sprawdzić wycieki czy mostki termiczne. Ochroni to nas w przyszłości przed kosztownymi remontami lub pojawieniem się szkodliwego grzyba. Ponadto inżynier zajrzy i sprawdzi takie miejsca, które nie przyszłyby nam do głowy. To wszystko w celu ochrony naszego interesu. Szukając specjalistów w stolicy wielkopolski, warto zajrzeć na odbiory mieszkań Poznań https://xn--odbir-3ta.pl/odbiory-mieszkan-poznan.

Wsparcie kompetentnego inżyniera to pomoc formalna z dokumentacją odbioru, dbałość o umieszczenie wszystkich usterek i wad w protokole, a także merytoryczne podejście do oględzin mieszkania. Mamy pewność, że wszystkie wady w danym momencie zostały zlokalizowane i zaraportowane. Następstwem tego jest podjęcie działań przez dewelopera mających na celu usunięcie wad. Dzięki temu oszczędzamy na przyszłych nieplanowanych remontach i zyskujemy bezcenny spokój. Taka nieruchomość jest w pełni gotowa do prac wykończeniowych.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: