Dlaczego warto korzystać z programu Aktywna Tablica?

  • 01.03.2021, 13:00
Dlaczego warto korzystać z programu Aktywna Tablica?
Do polskich szkół coraz częściej starają się przebić nowoczesne środki nauczania, przy całej słabości polskiego systemu edukacji. Przede wszystkim są to środki, które dają inną jakość nauczania i jest to dopasowane do nowoczesnych trendów i też sprzętów, z których korzystają na co dzień uczniowie. Jakie są jeszcze zalety programu "Aktywna Tablica" w szkole? Czy jest możliwość dofinansowania na takie przedsięwzięcie?

1. Nowoczesna technologia a polska edukacja

Dla większości uczniów nauka w XXI wieku kojarzy się z przykrym obowiązkiem. Oczywiście, uczyć każdy się musi i to jest jasne, natomiast nierzadko ma się wrażenie, że edukacja w Polsce odbywa się podobnymi metodami, jakimi uczyli się nasi rodzice. Wyposażenie szkół nie jest na najwyższym poziomie i dzieciaki zazwyczaj korzystają z wysłużonego sprzętu. Zdecydowanie warto korzystać z nowoczesnych środków technologii jak np. okulary VR i są to przedmioty budzące zaciekawienie młodego pokolenia i tym samym chętniej garną się do nauki i 45 minut zajęć będzie im się kojarzyć z aktywnością połączoną z kreatywnymi pomysłami na przeprowadzanie zajęć.

 

Na szczęście resort edukacji stara się korzystać z takich środków i przykładem programu, dzięki któremu poprawia się wyposażenie klas szkolnych jest Aktywna Tablica (więcej na https://aktin.pl), który ma na celu rozwijanie rozwijanie szkolnej infrastruktury i kompetencji uczniów.

 

2. Czym jest program "Aktywna Tablica"?

 

"Aktywna Tablica" to rządowy program, w ramach którego zarówno państwowe, jak i niepubliczne szkoły mogą starać się o uzyskanie wsparcia finansowego na wyposażenie sal lekcyjnych. W ramach programu na lata 2020-2024 dofinansowanie wyniesie 361 455 000 zł. Jego główną zaletą jest możliwość dofinansowania placówek w 80%, przy wkładzie własnym szkoły w postaci pozostałych 20%.

 

3. Jak wygląda wsparcie na rok 2021 w ramach programu "Aktywna Tablica"?

 

Publiczne i niepubliczne szkoły (podstawowe, licea, technika, szkoły branżowe) mogą zakupić taki sprzęt jak:

  • tablica interaktywna

  • tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowego

  • projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego

  • głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku

  • interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali

  • specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK jak: wirtualne laboratoria i materiały do nauczania robotyki

 

Wsparcie mogą uzyskać również ośrodki wychowawcze, które kształcą uczniów niewidomych i słabowidzących. Przeznaczyć je mogą na takie pomoce dydaktyczne jak: drukarki brajlowskie, drukarki 3D, czy też drukarki do druku wypukłego

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą uzyskać wsparcie w wysokości 17 500 zł, przy własnym wkładzie minimum 3500 zł, natomiast te, które kształcą uczniów z niepełnosprawnością czy innymi wadami mogą liczyć na wsparcie w kwocie 43 750 zł. Szkoły specjalne dla osób niewidomych, bądź słabo widzących mogą uzyskać dofinansowanie w kwocie 125 000 zł.

Program na wyposażenie szkół (sprawdź na https://aktin.pl/) przewiduje składanie wniosków na rok 2021 do 15 maja, a dotacje otrzymają do 30 lipca. Zachęcamy wszystkich, szczególnie dyrektorów szkół do zainteresowania się pozyskiwaniem środków w ramach programu "Aktywna Tablica".

Materiał Partnera
Podziel się: