Zakaz mentoli w Polsce – co na to Polacy

  • 26.08.2020, 09:00
  • Grupa Tipmedia
Zakaz mentoli w Polsce – co na to Polacy
Czy zakaz mentoli może spowodować poważne skutki gospodarcze dla narodowego budżetu? Najwyraźniej tak! Sprzedaż papierosów mentolowych i papierosów z klikiem od 20 maja 2020 roku jest w Polsce zabroniona, jak mówi dyrektywa Unii Europejskiej. Nie zgadza się z tym polski rząd, który bardzo szybko zgłosił przepis wobec niniejszego rozporządzenia. Sprzeciw polskiego rządu okazał się jednak całkowicie nieskuteczny.

Zakaz mentoli – Polska zaskarżyła dyrektywę

Dyrektywa, której początki sięgają 2014 roku, została niemal natychmiast zaskarżona przez polski rząd do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska jest jednym z największych w Europie eksporterów tytoniu, przoduje też w produkcji papierosów mentolowych. Dlatego wycofanie papierosów mentolowych w 2020 roku może według polityków mieć bardzo poważne skutki gospodarcze i społeczne.

Polski rząd argumentował, że zakaz mentoli w żaden sposób nie może przyczynić się do poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego Wspólnoty, a koszty wycofania mentoli będą dużo większe niż korzyści płynące z przyjęcia dyrektywy. Zaproponowano dodatkowo rozwiązania alternatywne – umieszczenie ostrzeżeń na etykietach wprowadzenia dodatkowych ograniczeń wiekowych). W grudniu 2015 roku skarga Polski została oddalona przez TSUE. Sędziowie uznali, że przepisy dyrektywy są słuszne, a mniej rygorystyczne środki, które proponował polski rząd, nie są wystarczające, aby zniechęcić ludzi do palenia papierosów.

Papierosy mentolowe 2020 – dlaczego je wycofano

Głównym celem wycofania mentoli jest działanie Unii Europejskiej na rzecz poprawy zdrowia, między innymi poprzez zmniejszenie liczby nałogowych czynnych palaczy. Zakaz mentoli nie jest nowym pomysłem – już wiele lat temu wprowadzono w większości krajów Unii Europejskiej liczne obostrzenia – np. dotyczące opakowań papierosów, na których obowiązkowo musiały pojawić się zdjęcia informujące o szkodliwych skutkach palenia papierosów.

Komisja Europejska ustaje przy swoim zdaniu – papierosy aromatyzowane, smakowe i papierosy z klikiem bardziej niż zwykłe papierosy zachęcają do palenia. Papierosy mentolowe są bardziej atrakcyjne smakowo, dlatego częściej to nimi mocniej się zaciągamy. Dodatkowo, w przeciwieństwie do zwykłych papierosów, w ich przypadku nie da się kontrolować ilości nikotyny, która dostarczana jest do organizmu. Eksperci twierdzą, że papierosy mentolowe to również większa ilość wdychanych substancji smolistych.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: