Kontakt

Kontakt

Agencja Produkcji Radiowej, Telewizyjnej i Wydawniczej "Obiektyw" Bogdan Miszczak

ul. Bohaterów Westerplatte 16A

38-400 Krosno 

tel. 13 493 80 06

e-mail: [email protected]

 

 

Dostawcą usługi medialnej jest:

Agencja Produkcji Radiowej, Telewizyjnej i Wydawniczej "Obiektyw" Bogdan Miszczak
ul. Bohaterów Westerplatte 16A
38-400 Krosno 
tel. 13 493 80 06
e-mail: [email protected]
www.tvobiektyw.pl
www.telewizjaobiektyw.pl

 

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
Tel. 22 597 3000
www.krrit.gov.p